I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30472.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-11-09 r.
[BMSiG-30032/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu średzkiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie średzkim (woj. dolnośląskie).

Liczba rekordów:
7 804

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa dolnośląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie dolnośląskim.

Liczba rekordów:
420 629

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd ABMEDIA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malczycach przy ulicy 1 Maja 5/3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000221369, informuje, iż w dniu 23 maja 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki powzięło uchwałę nr 1/2018 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 194.150,00 zł do kwoty 21.050,00 zł, poprzez dobrowolne umorzenie za zgodą wspólników własnych 3.883 udziałów nabytych przez Spółkę, każdy o wartości 50,00 zł, w tym 1.294 udziały, nabyte od Wspólnika Anny Lidii Ochockiej, za wynagrodzeniem w wysokości 64.700,00 zł oraz 2.589 udziałów, nabytych od Wspólnika Ludwika Hładkiego, za wynagrodzeniem w wysokości 129.450,00 zł.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia wnieśli sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego Spółki, pod adresem: ul. 1 Maja 5/3, 55-320 Malczyce.