Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30473.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-03-10 r.
[BMSiG-30217/2018]

Zarząd Spółki Artgeist Sp. z o.o. we Wrocławiu (KRS 0000350602), na podstawie art. 264 § 1 KSH, informuje, iż w dniu 28.06.2018 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego z kwoty 11.545.000 zł do kwoty 10.611.000 zł, tj. o kwotę 934.000 zł, w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów Spółki za...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!