I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30476.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-11-05 r.
[BMSiG-30020/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
420 777

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza hurtowni perfum i kosmetyków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 46.45.Z (Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków).

Liczba rekordów:
3 367

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Działając na podstawie art. 508 KSH, Zarząd Spółki Coty Eastern Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wcześniej działająca pod firmą: HFC Prestige International Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Domaniewska 34A, 02-672 Warszawa ("Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ("KRS") prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 584195, niniejszym zawiadamia, że w dniu 2 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał postanowienie w sprawie o sygnaturze WA. XII NS-REJ. KRS 30240/18/532, w przedmiocie wpisania do Rejestru Przedsiębiorców KRS informacji o połączeniu Spółki, jako Spółki Przejmującej, ze Spółką Coty Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmowaną (połączenie przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).