I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30482.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-02-24 r.
[BMSiG-30075/2018]

Likwidator MEDICALZONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Łodzi (90-025) przy ul. Tuwima nr 61, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000324057, zawiadamia, że w dniu 31.01.2018 r. podjęta została uchwała wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. W związku z powyższym wzywa się...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!