I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30486.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-06-25 r.
[BMSiG-30195/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 582

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów mebli biurowych i sklepowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 31.01.Z (Produkcja mebli biurowych i sklepowych).

Liczba rekordów:
6 824

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Uchwałą nr 3/VI/2018 z dnia 22.06.2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ORISTO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Montowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 332029, postanowiło obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.510.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset dziesięć tysięcy złotych) do kwoty 3.510,000,00 zł (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 7.000.000,00 (siedem milionów złotych), poprzez umorzenie 7.000 (siedem tysięcy) udziałów przysługujących wspólnie wspólnikowi Marii Ornowskiej i wspólnikowi Krzysztofowi Ornowskiemu na zasadzie wspólności małżeńskiej majątkowej o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział w kapitale zakładowym Spółki - w drodze nabycia udziałów przez Spółkę.

Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby pod adresem siedziby Spółki: Montowo 59, 13-324 Grodziczno, wnieśli sprzeciw w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.