V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 30662.
SĄD REJONOWY W BYTOMIU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1254/17
[BMSiG-30104/2018]

W Sądzie Rejonowym w Bytomiu pod sygnaturą akt I Ns 1254/17 zostało wszczęte postępowanie z wniosku Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z udziałem Marianny Nowackiej o stwierdzenie nabycia spadku po Joachimie Pietrek, zmarłym w dniu 12 lipca 2014 roku w Bytomiu, ostatnio stale zamieszkałym w Bytomiu. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!