XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 257773.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-01-27 r.
[LU.VI NS-REJ.KRS/9167/18/498]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek jawnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek jawnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
35 267

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu lubelskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie lubelskim (woj. lubelskie).

Liczba rekordów:
29 478

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.06.11 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaM-AN OBRÓT ZWIERZĘTAMI SPÓŁKA JAWNA - HENRYK MOSKWA, PAWEŁ MOSKWA, STEFAN ANTOŃ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaMAN OBRÓT ZWIERZĘTAMI SPÓŁKA JAWNA HENRYK MOSKWA, PAWEŁ MOSKWA

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość NIEDRZWICA DUŻA ulica BEDNARZÓWKA nr domu 1A kod pocztowy 24-220 poczta NIEDRZWICA DUŻA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość NIEDRZWICA DUŻA ulica UL. PSZENNA nr domu 15 kod pocztowy 24-220 poczta NIEDRZWICA DUŻA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki15.05.2018 R. - ZMIANA PAR. 1, PAR. 4, ZATWIERDZONO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaANTOŃ
2.ImionaSTEFAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaANTOŃ
2.ImionaSTEFAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT