Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 260229.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-10 r.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8572/18/147]

W dniu 2018.06.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGMINA - MIASTO EŁK
3.Numer PESEL lub numer REGON790671076

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika20.075 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.075.000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika20174 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.174.000,00 ZŁ

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego20075000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego20174000,00 ZŁ

Podrubryka 1. Informacja o wniesieniu aportu

1

1.Określenie wartości udziałów objętych za aport99000,00 ZŁ