I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 34270.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-12-01 r.
Pozycja 34270.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-10-14 r.
[BMSiG-33946/2018]

Działając na podstawie art. 500 § 2 i 3 KSH, Jeronimo Martins Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie oraz Optimum Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wspólnie ogłaszają plan ich połączenia z dnia 24 lipca 2018 r. PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony i podpisany w dniu 24 lipca 2018 r. w Warszawie pomiędzy: Jeronimo...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!