I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 34786.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-04-28 r.
[BMSiG-34556/2018]

Uchwałą z dnia 20.07.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Hansen Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej, KRS 0000328685, podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności pod adresem siedziby Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!