Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 34791.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-11-19 r.
[BMSiG-34613/2018]

Zarząd Agro Świdwin Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Świdwinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000532053, informuje, że na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 27 czerwca 2018 r. podjęto uchwałę o rozwiązaniu Agro Świdwin Sp. z o.o. i doszło do otwarcia...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!