Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 34793.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-02-10 r.
[BMSiG-34717/2018]

Likwidator Spółki FAMILY OFFICE CENTER Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie (Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa) (KRS 0000250645) (dalej "Spółka") ogłasza, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 29 czerwca 2018 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności pod...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!