Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 34795.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-01-09 r.
[BMSiG-34643/2018]

Likwidator Spółki R4X Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Zielonej Górze, KRS 0000493686, ogłasza, że 2.08.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 1 o rozwiązaniu Spółki i w związku z rozwiązaniem Spółki nastąpiło otwarcie likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!