Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 34804.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-07-11 r.
[BMSiG-34634/2018]

Zielony Brzeg Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (ul. Czorsztyńska 10A/30, 01-410 Warszawa), KRS: 0000284640, ogłasza, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 15.000.000 zł do kwoty 9.150.000 zł, tj. o kwotę 5.850.000 zł. Zarząd Spółki wzywa wierzycieli Zielony...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!