Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 34805.
AD SPÓŁKA AKCYJNA w Zielonej Górze
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-12-08 r.
[BMSiG-34598/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
10 654

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza producentów rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 24.20.Z (Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali).

Liczba rekordów:
257

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Likwidator Spółki AD S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (adres: ul. Kokosowa 19/4, 65-120 Zielona Góra), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000372580 po raz pierwszy zawiadamia, że w dniu 18 lipca 2018 r. powzięta została uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o rozwiązaniu Spółki. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!