Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 34807.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-11 r.
[BMSiG-34588/2018]

Zarząd Spółki CENTROMOR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 418 § 1 ksh w zw. z art. 416 § 3 ksh, ogłasza niniejszym treść uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji podjętą na NWZA Spółki w dniu 31 lipca 2018 roku: Uchwała Nr 4Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki pod firmą: CENTROMOR Spółka Akcyjnaz siedzibą w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!