Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 34809.
DROP SPÓŁKA AKCYJNA w Ostrzeszowie
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-05-20 r.
[BMSiG-34550/2018]

Zgodnie z art. 418 § 3 w zw. z art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki DROP S.A. z siedzibą w Ostrzeszowie (dalej Spółka), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000112310, ogłasza poniżej cenę, po której nastąpi przymusowy wykup akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych, ustaloną przez biegłego rewidenta -...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!