Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 34810.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-19 r.
[BMSiG-34688/2018]

Zarząd Multidruk S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie przepisu art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, z zamiarem przekształcenia Spółki w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 560 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych ("k.s.h.") w zw. z art. 402 § 3 k.s.h., zwołuje...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!