I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 34812.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-09-18 r.
[BMSiG-34937/2018]

Zarząd Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego "TOR" SA z siedzibą w Białymstoku przy ul. Choroszczańskiej 24, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 6 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2018 r., godz. 1400, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad 1....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!