IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 34915.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-10 r., sygnatura akt: Wa XIII Ns-Rej. KRS 35172/18/551
[BMSiG-34650/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego wobec: Apteka "NA ODYŃCA" Halina Gajewska, Jerzy Kurek Spółka Jawna, 02-644 Warszawa, ul. Odyńca 71, nr KRS 80305. Wzywa się wszystkie osoby, których...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!