IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 34939.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-04-08 r., sygnatura akt: GD VII Ns-Rej. KRS 16582/18/333
[BMSiG-34604/2018]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu pod sygn. GD VII Ns-Rej. KRS 16582/18/333 postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o KRS w stosunku do PRZEDSIĘBIORSTWO LAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000200015, adres: 80-463 Gdańsk, ul. Bajana 3A lok. 19) o rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!