V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 34948.
SĄD REJONOWY W IŁAWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 89/18
[BMSiG-34708/2018]

W Sądzie Rejonowym w Iławie, I Wydział Cywilny, toczy się sprawa z wniosku Teresy Bierka o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności udziału wynoszącego 3/48 części w nieruchomości położonej w Iławie przy ul. M. Skłodowskiej nr 10, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 113, o powierzchni 274 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!