Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 34969.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-11-06 r.
[BMSiG-34923/2018]

W dniu 3.08.2018 r. Zgromadzenie Wspólników Bilfinger Industrial Services Polska sp. z o.o. uchwaliło obniżenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 15027000 zł poprzez umorzenie 30054 udziałów. Wierzycieli spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie, wzywa się do wniesienia sprzeciwu w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, na adres:...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!