Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 34973.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-10-13 r.
[BMSiG-34891/2018]

Likwidator Spółki Koneser Development Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Grzegorzewicach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców (KRS nr 0000265880) informuje, że Zgromadzenie Wspólników Koneser Development Sp. z o.o. w dniu 18 lipca 2018 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki, tym samym został otwarty proces likwidacji Spółki. Wzywa się wierzycieli...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!