I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 34973.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-10-13 r.
[BMSiG-34891/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 695

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu grójeckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie grójeckim (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
21 017

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Likwidator Spółki Koneser Development Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Grzegorzewicach wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców (KRS nr 0000265880) informuje, że Zgromadzenie Wspólników Koneser Development Sp. z o.o. w dniu 18 lipca 2018 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki, tym samym został otwarty proces likwidacji Spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Zgłoszenia proszę kierować na adres Spółki: Grzegorzewice 17, 05-660 Warka.