Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 34979.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-09-23 r.
[BMSiG-34883/2018]

Likwidator PRESTIGE-BAU Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000478186, zawiadamia, że w dniu 1.08.2018 r. podjęta została uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarcia jej likwidacji. W związku z powyższym...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!