Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 34983.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-08-04 r.
[BMSiG-34852/2018]

Likwidator spółki Apollo Trading Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie informuje, że na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21.06.2018 r. rozwiązano Spółkę i otwarto jej likwidację. W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności w stosunku do Spółki w terminie 6 miesięcy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!