Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 34984.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-09-09 r.
[BMSiG-34772/2018]

Zarząd BIPROCEMWAP Spółka Akcyjna w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171886 ("Spółka"), wobec pisemnego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad określonych punktów złożonego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!