Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 34986.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-11-13 r.
[BMSiG-34940/2018]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki INDATA CITIES S.A. z siedzibą w Katowicach. Zarząd Indata Cities SA z siedzibą w Katowicach, wpisanej do KRS przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000317383, informuje, że otrzymał od akcjonariusza, spółki INDATA S.A....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!