II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 34991.
EWP 379
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-34804/2018]

Sygn. akt VII Ns. Rej EwP 379 POSTANOWIENIE Dnia 12 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Marzena Wyrembak-Gastoł, po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2018 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Waldemara Murka, Dawida Wowry i Mirelli Dąbek o wpisanie partii do ewidencji partii...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!