V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 35129.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE, VI WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: VI Ns 516/17
[BMSiG-34823/2018]

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, VI Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt VI Ns 516/17 toczy się z wniosku Mieczysława Szyjko postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Szyjko z d. Mroczkowskiej, urodzonej w dniu 10 sierpnia 1920 roku w miejscowości Wojsławy, zmarłej dnia 20 listopada 2011 r., ostatnio zamieszkałej przy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!