V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 35140.
SĄD REJONOWY W KALISZU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 111/17
[BMSiG-34900/2018]

W Sądzie Rejonowym w Kaliszu, I Wydział Cywilny, toczy się sprawa I Ns 111/17 z wniosku Urszuli Popławskiej o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia w 1/4 we współwłasności nieruchomości położonej w Zbiersku Cukrowni, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KZ1A/00039896/7. Sąd wzywa wszystkich...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!