V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 35141.
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, V WYDZIAŁ CYWILNY ODWOŁAWCZY, sygnatura akt: V Ca 1573/18
[BMSiG-34816/2018]

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy, toczy się pod sygn. akt V Ca 1573/18 postępowanie apelacyjne od postanowienia Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 stycznia 2015 r., sygn. akt I Ns 605/12, w przedmiocie wniosku Adama Szpaka o stwierdzenie, że Adam Szpak nabył z dniem 31 grudnia 1974 r. poprzez zasiedzenie własność...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!