XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 314613.
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2011-12-20 r.
[RDF/169095/18/670]

W dniu 2018.06.21 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017