XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 314647.
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2014-05-06 r.
[RDF/167913/18/67]

W dniu 2018.06.21 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2017 DO 31.12.2017