XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 314717.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-12-18 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28314/18/835]

W dniu 21 czerwca 2018 r. dokonano wpisu nr 11 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryk Informacje o statucie oraz Dane komplementariuszy pierwszego działu KRS.

Aby przeczytać pełną treść wpisu do KRS, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!