Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 314816.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-12-22 r.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12486/18/552]

W dniu 2018.06.21 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCE BLACK TRUST HOLDING II B.V.
5.Udziały posiadane przez wspólnika739.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.987.500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCE BLACK TRUST HOLDING I B.V.
5.Udziały posiadane przez wspólnika739.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.987.500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK