II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Partie polityczne

Pozycja 38507.
EWP 386
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-38376/2018]

Sygn. akt VII Ns Rej. EwP 386

POSTANOWIENIE

Dnia 29 czerwca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący - SSO Joanna Korzeń, po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2018 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym, sprawy z wniosku Moniki Gotlibowskiej, Sławomira Szymczaka, Diany Mróz o rejestrację partii politycznej Kocham Polskę postanawia wpisać do ewidencji partii politycznych: w rubryce 1: 1
w rubryce 2: 10.05.2018 r.
w rubryce 3: Kocham Polskę, (informacja ukryta), 81-042 Gdynia;
w rubryce 5: Zarząd Krajowy:

Monika Gotlibowska, (informacja ukryta), 87-165 Wielka Nieszawka,
Sławomir Szymczak, Izbica 11, 76 - 220 Głubczyce,
Diana Agnieszka Mróz, (informacja ukryta), 02-761 Warszawa;

w rubryce 6:

Monika Gotlibowska, (informacja ukryta), 87-165 Wielka Nieszawka,
Sławomir Szymczak, Izbica 11, 76-220 Głubczyce,
Diana Agnieszka Mróz, (informacja ukryta), 02-761 Warszawa;

w rubryce 7: 29 czerwca 2018 r.

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach