I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 40031.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-04-12 r.
[BMSiG-39898/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
11 742

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza kopalni węgla kamiennego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 05.10.Z (Wydobywanie węgla kamiennego).

Liczba rekordów:
107

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd "Korporacji Gwareckiej" Spółki Akcyjnej w Bogdance ogłasza unieważnienie z powodu zagubienia odcinka zbiorowego akcji zwykłych imiennych "Korporacji Gwareckiej" Spółki Akcyjnej w Bogdance seria A, o numerach od 000 010 712 do nr 000 010 716, każda o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych), właściciel: Modrzyński Andrzej, PESEL...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!