II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Zmiany

f) Partie polityczne

Pozycja 45434.
EWP 372
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY REJESTROWY
[BMSiG-45238/2018]

Sygn. akt VII Ns Rej Ew Pzm 44, 45, 46/18 POSTANOWIENIE Dnia 10 sierpnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Marzena Wyrembak-Gastoł, po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2018 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku partii politycznej Jeden-PL o wpisanie zmian do ewidencji partii...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!