IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 49092.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-04-20 r., sygnatura akt: XVII Ns-Rej. KRS 9545/18/458
[BMSiG-48681/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza przewoźników drogowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 49.41.Z (Transport drogowy towarów).

Liczba rekordów:
142 676

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa śląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie śląskim.

Liczba rekordów:
536 171

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego wobec POLOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ W LIKWIDACJI Z S. W CZĘSTOCHOWIE, KRS nr 328096, ostatni adres siedziby ujawniony w Rejestrze: 42- 226 Częstochowa, ul. Wyszyńskiego nr 22 lok. 10.

Celem prowadzonego postępowania jest uzyskanie informacji o ewentualnych podstawach do rozwiązania podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzenia jego wykreślenia z Rejestru.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że POLOTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ W LIKWIDACJI Z S. W CZĘSTOCHOWIE nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.