V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 49108.
SĄD REJONOWY W JAWORZNIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 877/16
[BMSiG-48801/2018]

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 877/16 zawisła sprawa z wniosku Tadeusza Borońskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysławie Gęslowskim, synu Tomasza i Kazimiery z d. Kubiszyn, zmarłym w dniu 28 marca 2016 r. w miejscowości OAK Forest (USA), 6608 Courtney Drive powiat COOK, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości OAK Forest (USA), 6608 Courtney Drive.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Jaworznie i wykazali swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.