XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Pozycja 945994.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-08-23 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19612/18/400]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu dzierżoniowskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie dzierżoniowskim (woj. dolnośląskie).

Liczba rekordów:
12 213

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek jawnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek jawnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
34 248

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.08.23 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA JAWNA
2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 020006286 NIP 8821961710
3.Firma, pod którą spółka działaLUCYNA DOMARADZKA SPÓŁKA JAWNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina DZIERŻONIÓW miejscowość DZIERŻONIÓW
2.Adresmiejscowość DZIERŻONIÓW ulica UL. ZIMOWA nr domu 9 kod pocztowy 58-200 poczta DZIERŻONIÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki28.06.2018 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku przekształcenia oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA PARTNERÓW Z DN. 13.08.2018 R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 10869/2018. PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE UPROSZCZONYM ART. 582 KSH. ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI PARTNERSKIEJ, WSZYSCY PARTNERZY BYLI UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I ZŁOŻYLI OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ.

Podrubryka 1. Podmiot, z którego powstała spółka

1

1.Nazwa lub firma"LUCYNA I MAREK DOMARADZCY PARTNERSKA SPÓŁKA LEKARSKA", SPÓŁKA PARTNERSKA 2., KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3.Numer w rejestrze0000224142 3. 0000224142
5.Numer REGON020006286
6.Numer NIP8821961710

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDOMARADZKA
2.ImionaLUCYNA STANISŁAWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDOMARADZKA POCZĄTEK
2.ImionaDARIA MAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaTAK
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDOMARADZKI
2.ImionaMACIEJ MICHAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDOMARADZKA
2.ImionaLUCYNA STANISŁAWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDOMARADZKA POCZĄTEK
2.ImionaDARIA MAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDOMARADZKI
2.ImionaMACIEJ MICHAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI