XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

n) Stowarzyszenia

Pozycja 947014.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-08-23 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/26492/18/560]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza fryzjerów i kosmetyczek

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 96.02.Z (Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne).

Liczba rekordów:
83 461

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza teatrów, galerii i domów kultury

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 90.04.Z (Działalność obiektów kulturalnych).

Liczba rekordów:
2 902

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.08.23 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuSTOWARZYSZENIE
3.Nazwa podmiotuSTOWARZYSZENIE "PNEUMOLOGIE FRANCE POLOGNE"
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość DĄBROWA
2.Adresmiejscowość DĄBROWA ulica UL. ZACHODNIA nr domu 65 kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu16.02.2018 DATA ZMIANY- 16.05.2018 ROZDZIAŁ II PUNKT 2, DATA ZMIANY- 18.07.2018 ZMIENIONO: ROZDZIAŁ III PARAGRAF 2 PUNKTY 3,4,5 ROZDZIAŁ IV PARAGRAF 1 PUNKT 4, 5 PARAGRAF 4 PUNKT 4 ROZDZIAŁ V PARAGRAF 1 PUNKT 1 PARAGRAF 3 PUNKT 2 PARAGRAF 4 PUNKT 1,2,3,4 PARAGRAF 5 PUNKT 3 ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX PARAGRAF 1 PUNKT 1 DODANO: ROZDZIAŁ V PARAGRAF 4 PUNKT 5,6,7,8 PARAGRAF 5 PUNKT 6

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuSTAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU TOWARZYSTWA, W TYM DO PODPISYWANIA PISM DOTYCZĄCYCH JEGO PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO, PRZY CZYM JEDNYM Z NICH POWINIEN BYĆ PREZES.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoDOMAGAŁA KULAWIK
2.ImionaJOANNA JULIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1.NazwiskoPATYK
2.ImionaIWONA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES

3

1.NazwiskoMASKEY WARZĘCHOWSKA
2.ImionaMARTA LAKSHMI Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ

4

1.NazwiskoRANISZEWSKA
2.ImionaAGATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSKARBNICZKA

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiKOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBIAŁEK GOSK
2.ImionaKATARZYNA ANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKURYGA
2.ImionaDOROTA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGUTKOWSKI
2.ImionaPIOTR SEWERYN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 13 Z WYDAWANIE GAZET

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacji 1. POGŁĘBIANIE WIEDZY W ZAKRESIE CHORÓB PŁUC I POKREWNYCH DZIEDZIN MEDYCYNY W OPARCIU O WSPÓŁPRACĘ Z PRACOWNIKAMI OCHRONY ZDROWIA POSŁUGUJĄCYMI SIĘ JĘZYKIEM FRANCUSKIM. 2. INICJOWANIE I WSPIERANIE BADAŃ NAUKOWYCH W DZIEDZINIE CHORÓB PŁUC I W POKREWNYCH DZIEDZINACH MEDYCYNY W OPARCIU O WYMIANĘ NAUKOWĄ Z FRANCJĄ I KRAJAMI FRANCUSKOJĘZYCZNYMI.