XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 947146.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-09-22 r.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12895/18/876]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza organizacji członkowskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 94 (Działalność organizacji członkowskich).

Liczba rekordów:
138 936

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek jawnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek jawnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
35 314

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.08.20 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaCOMODO MEBLE GRYMUZA KUNYSZ I SPÓŁKA - SPÓŁKA JAWNA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaCOMODO MEBLE GRYMUZA I SPÓŁKA - SPÓŁKA JAWNA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki20 CZERWCA 2018 R. - ZMIANA § 2 UMOWY ORAZ § 4 UMOWY POPRZEZ WYKREŚLENIE PPKT 1A)

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUNYSZ
2.ImionaGRZEGORZ ALEKSANDER Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUNYSZ
2.ImionaGRZEGORZ ALEKSANDER Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)