XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 947176.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-08-18 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/48920/18/172]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
420 515

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek jawnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek jawnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
35 368

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.08.21 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica NALEWKI nr domu 2 nr lokalu 9 kod pocztowy 00-158 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WRZESIŃSKA nr domu 12 nr lokalu 15 kod pocztowy 03-713 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki10.07.2018R., UCHWAŁA NR 1, POSIEDZENIA WSPÓLNIKÓW W PRZEDMIOCIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI, ZMIANA: § 2, § 7, SKREŚLONO § 15 PUNKT 5 DODANO NOWY § 16,DOTYCHCZASOWEMU § 16 I NASTĘPNYM - NADANO NOWĄ NUMERACJĘ, POCZĄWSZY OD NUMERU 17, TEKST JEDNOLITY

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI, NATOMIAST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANI SĄ OBAJ WSPÓLNICY, WZGLĘDNIE JEDEN WSPÓLNIK RAZEM Z PROKURENTEM.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI. ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA 0 WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY 00/100 ZŁOTYCH) JEDNORAZOWO LUB ŁĄCZNIE - WYMAGA ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW