XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 948366.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-11-21 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/14873/18/574]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Gdynia

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Gdynia (woj. pomorskie).

Liczba rekordów:
38 727

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa pomorskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie pomorskim.

Liczba rekordów:
324 808

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.08.20 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki21-02-2018R., REPERTORIUM A NR 1588/2018, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ LINDE, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA MACIĄG - NOTARIUSZ, IWONA GOWKIELEWICZ-KOTLARZ - NOTARIUSZ, BARTŁOMIEJ LINDE - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W GDYNI ZMIENIONO PAR.5 I PAR.6 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPOCHWATKA KOPOCZYŃSKA
2.ImionaBOŻENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej4.900 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
11.Wartość wkładu umówionego4.900 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego4.900 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZBĄSKI
2.ImionaKAMIL OSKAR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

10.Wysokość sumy komandytowej4.900 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)

WPISAĆ

10.Wysokość sumy komandytowej9.800 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH)

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego4.900 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego9.800 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH)

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE