IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 50628.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-01-21 r., sygnatura akt: LD XX Ns-Rej. KRS 22358/18/297
[BMSiG-50331/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
409 285

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm z branży kulturalno-rozrywkowej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to R (Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją).

Liczba rekordów:
74 119

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

LD XX Ns-Rej. KRS 22358/18/297

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia, że zarządzeniem z dnia 5.09.2018 r. zostało wszczęte z urzędu na podstawie art. 25a i 25d ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowanie o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i o wykreślenie z rejestru "ADIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zgierzu, numer REGON: 101541456 , NIP: 7322171018 , KRS 0000448195, ostatni adres z Rejestru - ul. Długa 33 lok. 101, 95-100 Zgierz, i wzywa wszystkich, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu ww. podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że "ADIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zgierzu, nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej, Sąd może orzec o rozwiązaniu ww. podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i o wykreśleniu z Rejestru.