I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 54365.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-10-25 r.
[BMSiG-54155/2018]

Likwidator Spółki 2 Arteria Management Sp. z o.o. S.K.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 5.02.2016 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności względem Spółki w terminie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!