I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 54369.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-05-17 r.
[BMSiG-54033/2018]

Likwidator Spółki "NAGO RECORDS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu zawiadamia, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 23 listopada 2018 r. podjęło uchwałę nr 3 o rozwiązaniu Spółki. W związku z tym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności pod adresem: ul....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!