I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 54375.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-06-06 r.
[BMSiG-54118/2018]

W dniu 11.09.2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DINTOJRA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. W związku z tym wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia na adres: DINTOJRA Sp. z...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!